Ads 728x90

Surat Lamaran Kerja sebagai Perawat Klinik OTC (Ourthopedy Trauma Clinic)

close
Padangan, 13 Februari 2011 
Perihal             : Lamaran Pekerjaan

Kepada Yth :
Pimpinan OTC (Orthopedic Trauma Clinic)
Jl. Gajah Mada Blok B3-B4
BojonegoroDengan hormat,

Bersama ini, perkenankan saya mengajukan diri (melamar kerja) untuk bergabung dalam Klinik OTC (Ourthopedy Trauma Clinic) yang Bapak/Ibu pimpin.

Berikut saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                          : ...........................
Tempat, tanggal lahir : ...........................
Pendidikan / Jurusan  : SMAN 1 Cepu
Status                          : Mahasiswi IKIP PGRI Bojonegoro
Alamat                        : Jl. ...........................
HP, Email                    : ...........................

Sebagai bahan pertimbangan. saya lampirkan :
  1. Daftar Riwayat Hidup
  2. Pas Photo ukuran 4 x 6                             (2 lembar)
  3. Foto Copy KTP                                           ( 1 lembar)
  4. Foto Copy Kartu  Tanda Mahasiswa         (1 lembar)
  5. Foto Copy Ijazah Terakhir                         (2 lembar)
  6. Surat Keterangan Mahasiswa                   (1 lembar)


Besar harapan saya untuk diberi kesempatan wawancara dan dapat menjelaskan lebih mendalam mengenai diri saya. Seperti yang tersirat di resume (riwayat hidup), saya mempunyai latar belakang pendidikan.
Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.


Hormat saya,
............................Share on :