Ads 728x90

Surat Lamaran Kerja di PT. Kontrol Power Utama (KPU)

close
SURAT LAMARAN KERJA

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Personalia
                                                                                                      PT. Kontrol Power Utama (KPU)
                                                                                                      di tempat

Dengan hormat,
Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :
a.    Nama                                    :    ...........................
b.    Alamat                                 :    ...........................
                                                         Balun Cepu
c.    Tempat/Tanggal Lahir          :    ...........................
d.    Jenis Kelamin                       :    Laki-laki
e.    No. HP                                 :    ...........................

Dengan ini saya mengajukan permohonan kerja kepada perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin selanjutnya harapan saya agar permohonan ini dapat dikabulkan dan ditempatkan pada perusahaan tersebut.

Dan untuk keperluan permohonan ini saya sampaikan dengan hormat, catatan diri pribadi saya seperti yang tersebut di atas.

Atas perhatian Bapak/Ibu serta bantuan yang berharga, saya ucapkan banyak terima kasih.Hormat saya,...........................Share on :